30 Haziran 2013 Pazar

MASAL VE ÖZELLİKLERİ

MASAL
          Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla olağanüstü durum ve  olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan halk hikayelerine masal denir.
Masal Türünün Özellikleri:
-Masallar, meydana geldikleri zaman bir kişinin malı iken, yaygınlaştıkça, yöreden yöreye, ülkeden ülkeye geçtikçe halkın malı olur.Masal, anonim bir türdür.
-Masallarda genellikle iyilik-kötülük, doğruluk-haksızlık, adale-zulüm, alçakgönüllülük-kibir… gibi zıt durumların temsilcisi olan kişilerin mücadelelerinden veya insanların ulaşılması güç hayallerinden söz edilir.
-Masallarda yer ve zaman kavramları belirsizdir.
-Anlatımda genellikle geniş zaman veya öğrenilen geçmiş zaman kipi (-miş’li geçmiş) kullanılır.
-Anlatım kısa ve yoğundur.
-Masal kişileri her tabakadan seçilebilir.Masallarda cinler, periler, devler…de rol alır.
-Masalların bir kısmı hayvanlarla ilgilidir.
-Masalların çoğu “Bir varmış, bir yokmuş…” ya da “Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde…” gibi ifadelerle başlar.Bunlara tekerleme ya da döşeme denir.Tekerlemeden sonra olay ve dilek bölümleri gelir.Türk masallarında dilek bölümü “Onla ermiş muradına…” ya da “Gökten üç elma düştü…” biçiminde başlar.
Masallarda milli ve dini motiflere hemen hiç yer verilmez.
-Masallarda genellikle bir eğitim amacı saklıdır.Masallar bu yönüyle didaktik (öğretici) bir nitelik taşır.
-Günümüzde, belli bir kişinin ortaya koyduğu yapma masallarda yazılmaktadır.
-Türk masalları üzerinde, bizde Pertev Naili Boratav,Eflatun Cem Güney gibi kişiler çalışmışlardır.
-Masal türünün Hindistan’da  doğduğu sanılmaktadır.
Masal Türünün önemli eserleri:
-Bin Bir Gece Masalları (Doğu ülkenin Masalları)
-Grimm Kardeşlerin Masalları (Alman edebiyatı)
Andersen Masalları (Danimarka edebiyatı)
Perrault Masalları (Fransız edebiyatı)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder