3 Temmuz 2013 Çarşamba

MAKALE

MAKALE
          Okuyucuyu bilgilendirme amacı taşıyan, her türlü olay ya da olguyu konu edinen, bilimsel nitelikli gazete ya da olguyu konu edinen, bilimsel nitelikli gazete ya da dergi yazılarına makale denir.
          Makale türü, gazeteyle birlikte doğup gelişmiştir.
Makale Türünün Özellikleri:
-Her tür konuyu işleyebilir; bu tür için bir konu sınırlaması yoktur.Edebiyat, sanat, tiyatro, resim, tıp, hukuk, askerlik, siyaset… gibi alanlarda makaleler yazılabilir.
-Makale yazmak, uzmanlık ister.Yeteri kadar bilgi birikimi olmayankişilerden makale yazması beklenemez.
-Makalede ağırbaşlı ve ciddi bir anlatım vardır.Söz oyunları, dolaylamalar, mecazlar… bu türe uygun değildir.Konu, nesnel bir anlayışla işlenir.
-Makale yazarı, örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma, tanımlama…gibi düşünceyi geliştirme yollarının birinden ya da birkaçından yararlanabilir.
-Yazar, makalenin girişinde öne sürdüğü sav ya da düşünceyi kanıtlamak zorundadır.
-İşlediği konuya bağlı olarak makaleler, o konuyla ilgili terimleri yaygın biçimde içerir.
-Makalede açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimlerinden en geniş biçimde yararlanılır.
Türk Düşüncesinde Makale:
          Makale, düşünce hayatımızda Tanzimat’la birlikte girmiştir.İlk makale örneğini Tanzimat sanatçısı Şinasi, Tercüman-ı Ahval Gazetesi’nde “Mukaddime” (Önsöz) başlığıyla yayımlamıştır (1860).Bu tür, daha sonra gazeteciliğin gelişmesine bağlı olarak yaygınlık kazanmış; bilim,sanat,politika… alanlarında makaleler yazılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder