4 Temmuz 2013 Perşembe

FIKRA VE ÖZELLİKLERİ

FIKRA
          Gazete ya da dergilerin belirli yerlerinde yayımlanan, güncel, siyasal, toplumsal sorunları kişisel görüşle ele alıp işleyen yazılara fıkra (köşe yazısı) denir.
Fıkra Türünün Belirleyici Özellikleri Şunlardır:
-Fıkralar güncel (aküel) bir olayı konu edinirler.Gazetelerin belli bir köşesinde yayımlanan bu yazıların yarına kalırlığı yoktur.
-Fıkra yazarı, işlediği konuyu görüşleri açısından değerlendirir.Bunu yaparken bir görüşü ayrıntılarıyla ele alma, kanıtlama yoluna gitmez.
-Fıkrada anlatım yalın ve yoğundur.
-Yazar, çok çeşitli konulardan söz açabilir: Enflasyon, seçimler, terörle ilgili olaylar, erozyon, çevre kirliliği, dünyanın herhangi bir yerindekisavaş…. Fıkra konusu olabilir.
-Düşünsel bir planla yazılır ve değişik anlatım biçimlerinden yararlanılır.
-Bu tür edebiyatımıza Tanzimat’la girmiştir.
Fıkra İle Makale Arasındaki Farklar:
-Fıkra, makaleye göre daha kısa bir yazı türüdür.
-Makalede belli görüşleri kanıtlama amacı vardır, fıkrada ise böyle bir amaç güdülmez.
-Fıkranın anlatımında, makaledeki “ciddiyet” görülmez.Makalede nesnel, fıkrada öznel nitelikler ağır basar.Fıkrada yer yer esprili, hoşa giden bir anlatım öne çıkar.
-Makale yazmak, uzmanlık ister;belli alanlarda bilimsel görüşlerden haberdar olmayı gerektirir.Fıkrada ,ise aynı konuyu farklı yazarlar değişik bakış açılarıyla ortaya koyabilirler.
-Günümüzde, gazetelerin belli köşelerinde yayımlanan ve güncel sorunlardan söz eden yazılara halk arasında  -yanlış olarak- “makale” denilmektedir; oysa bunlar fıkradır.
-Kimi Fıkralarda “öğreticilik”özelliği ağır basabilir.Böyle fıkralarda bir makale havası sezilir.
Uyarı: İnsan güldürmeyi amaçlayan ve halk arasında kısa öykülere de fıkra denilmektedir.Nasrettin Hoca, İncili Çavuş, Bektaşi... fıkraları halk öykücülüğü geleneğinin uzantılarıdır.
Günümüzün Önemli Fıkra Yazarları:
Hasan CEMAL                                        İlhan SELÇUK
Çetin ALTAN                                          Mehmet BARLAS
Engin ARDIÇ                                           Fehmi KORU
Oktay AKBAL                                          Güngör MENGİ


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder